AÖF Borçlar Hukuku Çıkmış Sorular Açıköğretim

Açıköğretim borçlar hukuku çıkmış soruları ve cevaplarını PDF şeklinde indirerek hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Borçlar hukuku ders notları kitabı bulursanız bunlardan da yararlanın. Verilen ders kitabından çalışmaya başlarsanız konuları çok daha iyi kavrayabilirsiniz.

AÖF borçlar hukuku çıkmış sorular her eğitim yılında yapılan güz ve bahar dönemlerinde ara sınav ile finallerde bize çok yardımcı olacaktır. Aynı soruların çıkmasını beklemek zor olur ama en azından nasıl soru çıktığını, hangi konulara ağırlık verildiğini öğrenmeliyiz.

Ünitelerden çıkan soruları bir kenara not alırsak çıkmayan konuları daha çabuk tespit edebilirsiniz. Böylece sınavda nereden soru geleceğiniz tahmin edersiniz.

Borçlar hukuku sınav sorularını indirmek için tıklayın.

Bu ders bahar dönemi olduğu için "bahar ara sınav ve final" linklerinden indireceksiniz. HUK110U kodundan cevaplarınıza bakabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi tacirler arasındaki sözleşmelerde taraflardan birinin diğerine sözleşmenin kurulduğunu ve içeriğini bildirmesini sağlar?

A) Centilmenlik anlaşması
B) Sözleşme tasarısı
C) Öneri
D) Teyit mektubu
E) Ön sözleşme

Sözleşmenin iptal edilebilirliğine yol açan sebeplerden hangisi yalnızca tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ortaya çıkar?

A) Korkutma
B) Yanılma
C) Aldatma
D) Aşırı yararlanma
E) Muvazaa

Sözleşmenin taraflarca belirli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırıldığı hallerde kararlaştırılan şekle uyulmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yokluk
B) İptal edilebilirlik
C) Kısmi hükümsüzlük
D) Fesih
E) Kesin hükümsüzlük

Son konular :