AÖF İktisada Giriş 2 Çıkmış Sorular Açıköğretim

AÖF iktisada giriş 2 çıkmış soruları sayfamızdan PDF olarak indirebilirsiniz. Ders notları kitabına da e-öğrenme sayfasından ulaşabilirsiniz. Bahar dönemi dersidir, ilk dönemde yani birinci dersi görmüştünüz, şimdi devamı niteliğindeki ikinci derstir.

İktisada giriş 2 ara sınav soruları cevaplarına bakarak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Yani sorular ders çalışırken yanınızda olsun, aynı şekilde ders notları gibi özet kaynaklarınız varsa onlardan da yararlanın. Ayrıca ünite şeklinde hazırlanmış ders videolarını da izleyebilirsiniz.

Açıköğretim iktisada giriş 2 soruları için tıklayın.

Dersin cevaplarını İKT104U kodundan takip ediniz. Vermiş olduğunuz yanıtlarını bu kod ile öğrenebilirsiniz. 2014 sınavında çıkmış sorulardan birkaç tanesi şu şekilde.


Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?

A) Gelir ve İthalat
B) Gelir ve Harcama
C) Tüketim ve Tasarruf
D) T üketim ve Yatırım
E) Gelir ve Yatırım

Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?

A) Net işgücü gelirleri
B) Toplam sermaye gelirleri
C) Finansal gelirler
D) Dış yardımlar
E) Net faktör gelirleri

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa nead verilir?

A) Stagflasyon
B) Enflasyon
C) Deflasyon
D) Hiperenflasyon
E) K onvertibilite

Son konular :