AÖF İşletme Fonksiyonları Çıkmış Sorular Açıköğretim

İşletme fonksiyonları çıkmış sınav soruları vize ve final olarak indirebilir, İŞL106U kodundan vermiş olduğunuz yanıtları öğrenebilirsin. Çıkmış sorular kadar işletme fonksiyonları ders notları özetleri yani ünite şeklinde kısa bilgileri araştırıp bulun.

Öğrenci arkadaşlarımız bu derse ait güzel notlar hazırlamışlar sınav hazırlığında işinize yarayacaktır. Bunun dışında bu ders bahar döneminde göreceğiniz 2.sınıf derslerinden biridir. Soru ve cevapları ücretsiz olarak

2013, 2014, 2015 yılına ait ve bundan yapılan her sınav güncel bir şekilde sitemizde paylaşılacaktır. İşletme fonksiyonları kitabınızdan konulara çalışarak, çıkmış sorularla son çalışmanızı yapın.

İşletme fonksiyonları çıkmış soruları şimdi indir.
Cevap anahtarından İŞL106U koduna bakarak cevaplarınızı kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi yatay farklılaşmada örgüt yapısının daralması doğrultusunda uygulanan yönetim uygulamalarından biridir?

A) Altı sigma
B) Kıyaslama
C) Kademe artırma
D) Dış kaynak kullanımı
E) Karmaşık organizasyon

İşletmelerin müşterileri için değer yarattığı ve bu değerin sonucunda müşteri tatmini ve bağlılığı sağlayarak kâr elde ettiği sürece ne ad verilir?

A) Muhasebe
B) Pazarlama
C) Pasif üretim
D) Finans
E) İnsan kaynakları

Sorunların çözümünde sorunu ayrı ayrı bileşenlerine bölmek yerine, bileşenlerin aralarındaki ilişkileri dikkate alarak bir bütün olarak ele alıp incelemeye ne ad verilir?

A) Azalan verimlilik
B) Süreçsiz yaklaşım
C) Daralan etkinlik
D) Durağanlık
E) Sistem yaklaşımı

Son konular :