AÖF Ticaret Hukuku 2 Çıkmış Sorular

Açıköğretim ticaret hukuku 2 çıkmış sınav sorularını PDF olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Ders notları kitabı ve sorular ile çalışmaya hemen başlayınız. Gireceğiniz ara sınav ve finaller için bu sorular size çok fayda sağlayacaktır. Bahar dönemi 4.yarıyılda okutulan bir derstir. İlk dönemde gördüğünüz dersin 2.kitabı olarak değerlendirebilirsiniz.

Ticaret hukuku 2 ders notları ile çıkmış soruları pekiştirin. Ders kitabınızdan da faydalanmayı unutmayın çünkü soruların kaynağı burası. Müfredata uygun olarak hocalar sınavdaki soruları buralardan hazırlıyorlar. Geçmiş yıl sınav sorularında bazı durumlar benzerlikler olabiliyor.

Ticaret hukuku 2 sorularını indirmek için tıklayın.
Bu dersin kodu HUK212U'dur. Cevap anahtarından bu koda bakarak yanıtlarınızı kontrol ediniz.

Halka açık anonim şirketler aşağıdakilerden hangisinin denetimine tabidir?

A) Hazine Müsteşarlığı
B) Bankalar Birliği
C) Bilim ve Teknoloji Bakanlığı
D) Sermaye Piyasası Kurulu
E) Türmob


Hamiline yazılı pay senedi üzerinde rehin hakkı kurulmak istendiğinde, zilyetliğin devri aşamasında, aşağıdaki zilyetliğin devri yollarından hangisi kullanılamaz?

A) Kısa elden teslim
B) Zilyetliğin havalesi
C) Fiili teslim
D) Hükmen teslim
E) Temsilciye teslim

Aşağıdaki esas sözleşme değişikliklerinden hangisinde genel kurulun karar alabilmesi için pay sahiplerinin oybirliği gerekir?

A) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği
B) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği
C) İmtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği
D) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği
E) Şirketin ticaret unvanının değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği

Son konular :