AÖF Türkiye Ekonomisi Soru Cevap 4.Ünite

Açıköğretim derslerinden Türkiye ekonomisi kısa özet ders notları için soru cevap hazırladık. 4. ünite için hazırlanmış bu notlar size fayda sağlayacaktır.

Türkiye ekonomisi dersi ara sınav ve final hazırlığı için bu sorulara göz atın. Benzer tipte sorular gelebilir.

1.1994 yılındaki krizden sonra ortaya çıkan imalat sanayi ihracat artışının üretim ve yatırım ilişkisi 1980 yılında görülen özellikleri taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?
Cevap: yüksek katma değer artışı

2. kamu sektöründe toplam kamu imalat sanayi üretiminin %65i hangi sektör tarafından gerçekleşir?
Cevap: kimya

3.özel sektör katma değerinin alt sektöre dağılımı 2001 yılı verileri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: ana [bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]l sektörü %33

4.özel ve kamu kesimlerinde katma değer belirli bir istihdam ile yaratılmaktadır. Her iki kesimin ürettiği katma değer oranları gibi istihdamın oranları da farklıdır. Özel sektörde alt sektörlerin özel sektörün katma değeri içinde payları yine istihdam paylarından daha yüksek çıkmaktadır. Bu konuda ki tek istisna hangi sektördedir?
Cevap: dokuma

5.özel sektörde alt sektörlerin katma değer içinde ki paylarında yıllara göre ciddi bir değişiklik olmamıştır. 1973-2001 yılına gelindiğinde aşağıdakilerden hangisinde azalma göstermiştir?
Cevap: makine

6.kamu sektöründe sektörlerin istihdam payları katma değer paylarından daha yüksektir. Bunun tek istisnası aşağıdaki sektörlerden hangisidir?
Cevap: sermaye yoğun kimya sektörü

7.fiyatalrın doğrudan maliyetleri karşılayacak ve ek olarak da belli bir kar yüzdesi sağlayacak biçimde belirlenmesine ne denir?
Cevap: mark up fiyatlama

8.satışların artması ya da ücret ve ücret dışı girdi maliyetlerinin düşmesi aşağıdakilerden hangisini etkiler?
Cevap: mark up oranını

9.ücret artışları ile aynı oranda ortaya çıkan bir girdi maliyetlerindeki azalma kar payını nasıl etkiler?
Cevap: sabit tutar

10.imalat sanayi geneli ve alt sektörlerinde hem yatırımların hem de verimliliğin arttığı sektörlere ne ad verilir?
Cevap: yoğun büyüyen sektör

11.sadece verimliliğin arttığı ve yatırımların katma değer oranı % 18in altında aldığı sektöre ne ad verilir?
Cevap: kapasite kullanıma dayalı sektör

12.yatırımların arttığı verimliliğin sabit ya da azalan bir durum gösterdiği sektöre ne denir?
Cevap: yaygın büyüme gösteren sektör

13.hem verimlilik hem de istihdam arttığı sektöre ne denir?
Cevap: dinamik etken sektör

14.verimliliğin arttığı ancak istihdamın artmadığı sektöre ne denir?
Cevap: statik etkin sektör

15.negatif verimlilik artışıyla istihdam artışının bir arada rastlandığı duruma ne denir?
Cevap: durgun kalıp

16.her verimliliğin hem de istihdamın azaldığı duruma ne denir?
Cevap: daralan kalıp

17.yatırımlar artarken hem istihdam hem de verimliliğin azaldığı kalıba ne denir?
Cevap: atıl birikim kalıbı

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.