Açıköğretim AÖF Kayıt Yenileme 2013-2014

Kayıt Yenileme Tarihleri 2013-2014

Açık öğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin 2013-2014 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül 2013 tarihinde başlayacak ve 25 Eylül 2013 tarihinde sona erecektir.

Mazeretleri nedeniyle yukarıdaki tarihler arasında kayıtlarını yeniletemeyen öğrenciler 26, 27 Eylül 2013 tarihlerinde kendileri veya bir yakınları vasıtasıyla gerekli kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak kayıtlarını yeniletebilirler.

27 Eylül 2013 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yenileme işleminin gerçekleşmesi mümkün değildir. Kayıt yenileme tarihleri arasında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin rapor dâhil hiç bir mazereti kabul edilmez ve sonraki tarihlerde güz dönemi için kayıtları yenilenmez.

21 Eylül 2013 Cumartesi ve 22 Eylül 2013 Pazar günleri AÖF büroları kayıt yenileme işlemleri için açık olacaktır.

İntibak İşlemleri
Açık öğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin yıllık sistemde öğretim yapmakta iken dönemlik-kredili sisteme dönüştürülen ön lisans programlarında ve lisans bölümlerinde ders programı ve ders içerikleri yeniden belirlenmiştir. Programdaki dersler alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından tamamen yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği hazırlanmıştır.

Programlarda kayıtlı öğrencilerin yeni ders programına göre ders intibakları yapılmıştır. Ders intibak listeleri http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde “Kılavuzlar” linkinde yayımlanmaktadır.

Fakülte Tarafından Yapılan Ders Ataması
Açık öğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ön lisans programlarında ve lisans bölümlerinde kayıt yeniletecek öğrencilere öğretim ve sınav yönetmeliği gereğince; 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından, ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.

Öğrencinin tekrar dersi olması durumda; tekrar derslerinin kredisi 30 AKTS krediden az ise öncelikle tekrar dersleri atanmış ve üst dönemden 30 AKTS krediye kadar ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır.

Tekrar derslerinin kredisi 30 AKTS krediyi geçiyorsa tekrar derslerinin tamamının ataması yapılmıştır. Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri kabul edebilir veya aşağıda açıklanan kurallara göre ders ekle-sil işlemi yaparak atanan derslerini değiştirebilirler.

Ders Ekle-Sil İşlemi
Kayıt yeniletecek öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya ders ekleyebilirler. Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ancak öğrenciler tekrar ettiği dersleri eksiltemezler. Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.

Açık öğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm ve programlarındaki tüm dersler zorunlu olup seçmeli ders bulunmamaktadır. Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez. Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle-sil işlemi yapa-bilirsiniz. Bankaya yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders ekle-sil işlemi sonucunda alınan derslerin toplam kredisi ve banka ödeme bilgileri değişeceğinden, bankaya ödeme yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.

Fakülte tarafından 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılmıştır. Öğrenciler 30 AKTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde bulunduğu dönem veya üst dönemden ders ekleyebilirler.

Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler 45 AKTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5 ve 7. yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6 ve 8. yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz

Aöf kayıt yenileme ile ilgili işlemler ve ders ekleme http://kayit. anadolu.edu.tr sitesinden yapılacaktır.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.