AÖF AF KAPSAMINDA KAYIT 2013

Açıköğretim Fakültesi Af Kapsamında Kayıt ve İnternet Başvuru 2013-2014 eğitim yılı için kayıtlar ne zaman başlıyor.

Aöf kayıtları ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri son günü hangi gün tüm bilgiler konumuzda.

Aöf af kapsamında kayıt (6111 ve 6353 s. kanun)
aöf af kapsamında kayıt yenileme 2013
açıköğretim af kapsamında kayıt 2013 hakkında ayrıntılı kılavuz bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

AF KAPSAMINDA KAYIT 2013

Başvuru Tarihi: 02 Eylül 2013 Saat: 00.00 - 17 Eylül 2013 Saat: 17.00
Kayıt Tarihi: 02 Eylül 2013 - 14 Eylül 2013, Mesai Saatleri
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2013 - 17 Eylül 2013, Mesai Saatleri

Başvuru ve kayıt işleminizi gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen basamakların tümünü uygulamalısınız.

Bu sayfada bulunan açıklamaların tamamını okumadan kesinlikle başvuruya başlamayınız.

KAYIT ADIMLARI

* Başvuru şartlarını taşıyorsanız internet başvurunuzu bu sayfa üzerinden yapınız.
* Kayıt için gerekli belgeleri hazırlayınız.
* Öğrenim bedellerini bankaya yatırınız.
* AÖF bürosuna giderek kaydınızı yaptırınız.


1) INTERNET BAŞVURU

Af Kapsamında Kayıt başvuru koşulları aşağıdadır:

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6353 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 63. maddesinde “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” denilmektedir.

Bu kapsamda Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden 25 Şubat 2011 tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerini 2010 ve öncesi yıllarda kazanıp kayıt yaptırmayanlardan 02 Ağustos 2013 tarihine kadar başvuru yapıp, başvurusu kabul edilenler bu sayfa üzerinden internet başvurularını yapabilirler.

Başvuru koşullarını taşıyorsanız 02 Eylül 2013 - 17 Eylül 2013 tarihleri içerisinde başvurunuzu bu siteden yapınız. Internet'ten başvuru işlemleri 17 Eylül 2013 saat 17.00’da sona erecektir. Başvurunuzun ardından size, bilgisayarınıza indirmeniz ve yazıcı dökümünü almanız için iki sayfalık elektronik dosya verilecektir. Dosyanın bir sayfası kayıt için AÖF bürosuna teslim etmeniz gereken Internet Başvuru Belgesinden, diğer sayfası bilgi amacıyla hazırlanan ve sizde kalacak olan Başvuru ve Kayıt Bilgilerinden oluşmaktadır.


2) KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt anında AÖF Bürosuna teslim etmek zorunda olduğunuz belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri kayıt anından önce mutlaka hazırlayınız. Herhangi bir belge hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için belge adının üzerini tıklayınız.

* Öğrenim Belgesi
* Askerlik Durumu Beyanı (sadece 29 yaşını aşmış erkek öğrenciler için gereklidir)
* Görev Belgesi
* Fotoğraf
* Internet Başvuru Belgesi
* Fotoğraflı-İmzalı Form
* Öğrenci Bilgi Formu

* ÖSYS Sonuç Belgesi: 2010 ve öncesi öğretim yıllarında ÖSYS ile kazanıp kayıt yaptırmayan ve af kapsamında kayıt yaptıracak adaylar “ÖSYS Sonuç Belgesi”ni, YAY-KUR'dan ilişiği kesilenler ile diğer yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenler, ilişiğinin kesildiğine dair belgesini kayıt yaptırırken AÖF bürosuna vereceklerdir.

* Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adaylar ayrıca “tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m'den, bayan adayların 1.65m'den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge” lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin, sınavlara kendileri için ayrılmış salonlarda katılabilmeleri için durumlarıyla ilgili Sağlık Raporunun fotokopisini kayıt anında AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren Şehitlerin Eş ve Çocukları, Maluller, Şeref Aylığı Alan ve Bunların Eş ve Çocukları durumlarını kanıtlayan resmi belgelerini, yukarıda listelenen kayıt belgeleri ile birlikte banka ödemesini yapmadan AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

3) ÖĞRENİM BEDELLERİNİN BANKAYA ÖDENMESİ

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen "Dönem Öğretim Gideri" ödemelerini 02 Eylül 2013 - 17 Eylül 2013 tarihleri arasında, kayıt için AÖF bürosuna gitmeden önce Vakıfbank’a yapmalıdırlar.

- Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren Şehitlerin Eş ve Çocukları, Maluller, Şeref Aylığı Alan ve Bunların Eş ve Çocukları banka ödemesini yapmayacaklardır.

- Engelli Öğrenciler; Sağlık kurulu raporu ile % 40 ve daha fazla oranda engelli olduğunu belgeleyen öğrenciler banka ödemesini yapmayacaklardır.

4) AÖF BÜROSUNDAN KAYIT

Yukarıda tanımlanan belgeler ile birlikte 02 Eylül 2013 - 17 Eylül 2013 tarihleri içerisinde herhangi bir AÖF bürosuna giderek kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.