AÖF Dönemlik Kredili Sistem Nedir Hakkında Bilgi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Dönemlik kredili sistem nedir, sınıf geçme, sınav giriş belgesi hakkında bilgi vereceğiz.

Derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavı ve yaz okulunun bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Dönemlik-kredili sistemde; ön lisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

Dönemlik-kredili sistemde ders geçme esası uygulandığından, sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

Dönemlik-kredili sistem hakkında ayrıntılı bilgi http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanan “Dönemlik-Kredili Sistem Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.