AÖF Örgütsel Davranış Çıkmış Sorular

Bahar dönemi 1 sınıf dersi aöf örgütsel davranış çıkmış sorular cevapları ara sınav (vize) ve final olarak 2013-2014 yılı itibariyle indirebilirsiniz. Açıköğretim örgütsel davranış sınav soruları size verilen ders kitabı ünitelerinden seçilmektedir. Bu yüzden zaman buldukça kitabınızdan konulara çalışınız.

AÖF örgütsel davranış ders notları ünitelerin kısa özetleri ve yardımcı kitap gibi kaynaklardan çalışarak bu dersten rahatça geçebilirsiniz. Sözel ağırlıklı konuları içerdiği için eski çıkmış sorulara bakmanız da yeterli olabilir. Yazılıda sizi zorlayacak soru tipi büyük ihtimalle gelmeyecektir.

Örgütsel davranış sınav soruları için tıklayın.
Yanıtlarınızı ders kodu SOS110U ile cevap anahtarından kontrol edebilirsiniz.

1. Bir bilim insanının bilimsel yöntem sürecinde izleyeceği ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorunun yeniden formülasyonu
B) Hipotez geliştirme
C) Veri toplama yönteminin seçimi
D) Sorun hakkında ön araştırma
E) Verilerin sunulması

2. Bireyin davranış ve tutumlarının diğer insanlardan farklı olması, kişiliği oluşturan özelliklerden hangisinin bir sonucudur?

A) Tutarlılık
B) Değişmezlik
C) Durağanlık
D) Geçişsizlik
E) Benzersizlik

3. Yöneticilerin işini yaparken sahip olması gereken ve ihtisaslaşma gerektiren bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanla ilgili bilgi
B) Kavrama ile ilgili bilgi
C) Teknik bilgi
D) Yönetsel bilgi
E) Sosyal bilgi

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.