AÖF Tefsir Tarihi ve Usulü Çıkmış Sorular

Bahar dönemi ilahiyat 1 sınıf dersi aöf tefsir tarihi ve usulü çıkmış sorular cevaplarını ara sınav ve final şeklinde 2013, 2014 itibariyle PDF olarak indirebilirsiniz. Bu dersi sınavına bahar döneminde gireceksiniz. Kolay gözükse de biraz zordur.

Açıköğretim tefsir tarihi ve usulü sınav soruları ders kitabınızda ünitelerinden seçilir. Bu yüzden size verilen kitaptan öncelikle çalışmanız gerekir. Konuları tekrar ederek ve sınavlara yakın çıkmış soruları çalışarak eminim ki bu dersi vereceksiniz.

Tefsir tarihi ve usulü soruları için tıklayın.
İLH1006 kodu ile cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Sınavda başarılar.

Kur’an kelimesinin, “bir şeyi diğer bir şeye yaklaştırmak” anlamına gelen karene’den türediğini öne süren alim kimdir?

A) Eşari
B) İmam Şafi
C) Lihyani
D) Zeccac
E) Kutrub

Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı okuyuş şekillerinden biri değildir?

A) Tahkik
B) Tertil
C) Hadr
D) Tedvir
E) Sahih

Te’vili, “bir noktanın varacağı nihaî nokta” şeklinde tanımlayan müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zemahşeri
B) Eşari
C) Matüridi
D) Ebussuûd
E) Fahreddin Razi

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.