AÖF Uluslararası Ticaret Çıkmış Sorular

Açıköğretim derslerinden uluslararası ticaret çıkmış soruları ve cevaplarını PDF şeklinde indirebilirsiniz. Geçmiş yılda çıkan ara sınav ve final soruları küçük bir ihtimalde olsa tekrar çıkabilir. Çıkmasa bile hangi konudan nasıl soruların geldiğini öğrenmelisiniz.

Bu konuda uluslararası ticaret dersine ait eski sorular işinize yarayacaktır. Tabi bununla birlikte kısa özetlerin yer aldığı uluslararası ticaret ders notları gibi alternatif kaynaklara bir şekilde ulaşın onlara da bakın. Ders kitabına zaten bakarsınız çünkü müfredat ayrıntılı olarak kitapta geçiyor.

Uluslararası ticaret sınav sorularını indirmek için tıklayın.
Cevaplara TİC108U kodundan bakınız.

Klasik iktisatçılar arasında dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı kimdir?

A) D. Ricardo
B) J. Vernon
C) M. Friedman
D) B. Ohlin
E) J.S. Mill

Devletin, halk sağlığı, çevre korunması veya kamu güvenliği gibi nedenlerle çıkardığı idari, teknik düzenleme veya standartları içeren dış ticaret politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gönüllü ihracat kısıtlamaları
B) Görünmez engeller
C) Çoklu kur uygulaması
D) Bağlı ticaret
E) Miktar kısıtlamaları

İleride karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacak endüstrilerin, optimum üretim düzeyine ulaşıncaya kadar gümrük tarifeleriyle dış rekabete karşı korunmasını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrük Tarifesi
B) Ölçek Ekonomileri Teoremi
C) Monopolcü Rekabet Teoremi
D) Teknoloji Açığı Teoremi
E) Genç Endüstriler Tezi

Tarım ve sanayi ürünleri arasındaki ticaret hadlerinin uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine değiştiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monopolcü Rekabet Teoremi
B) Ölçek Ekonomileri Teoremi
C) Miktar Teorisi
D) Singer-Prebisch Tezi
E) Ölçek Ekonomileri Teorisi

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.