AÖF Çalışma Psikolojisi Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açıköğretim 3 sınıf AÖF çalışma psikolojisi çıkmış sorular ve cevapları ara sınav vize final 2013 2014 2015 olarak indirebilirsiniz. Bahar dönemi dersi çalışma psikolojisi ders kitabı ve ünite notları ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

AÖF çalışma psikolojisi ders notları ve sınav soruları bu dersi vermenizde size yardımcı olacaktır. Düzenli bir çalışma sonunda ara sınav ve finallerde güzel notlar alabilirsiniz. Sonuçta çalışan biri için geçilmeyecek ders yoktur.

aöf sınav soruları
Önce bahar dönemi vize soruları bu konudan ulaşabilirsiniz aynı zamanda dönem sonu için bahar dönemi dönem sonu soruları konusundan cevapları ile birlikte indirebilirsiniz. Yanıtlarınızı kontrol etmek için cevap anahtarından PSİ104U koduna bakmanız lazım.

Çalışma Psikolojisi, psikolojinin bilgi birikimini bireyin çalışma yaşamını açıklamada kullanır ve bireyin çalışma yaşamına ilişkin yeni bilgiler üretir. Çalışanın tatminini ve verimini arttırmaya, onun işiyle ve çalıştığı işletmeyle bütünleşmesini, zamanı geldiğinde ise sağlıklı biçimde ayrılmasını sağlamaya, iş başında yaşayabileceği stres ve sıkıntıyı azaltmaya yönelik çabaların tümü bu bilim dalının kapsamına girer.

Bu çabalar çalışan ile işi arasında en iyi uyuma ulaşmaya yöneliktir. Bunun yolu ise iş analizi, personel seçimi, performans değerlemesi, işe güdüleme, personel eğitimi ve iş çevresi koşullarının çalışana uyarlanma süreçlerinde etkinliğin sağlanmasından geçer.

Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın ve işin psikolojik açıdan işlevlerinden değildir?
a. Sosyal ortam oluşturması
b. İşverenin rekabet gücünü artırması
c. Sosyal statü sağlaması
d. Aidiyet duygusu vermesi
e. Zamanın periyodik algılanmasını sağlaması

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.