AÖF Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Çıkmış Sorular ve Cevapları

AÖF gelir dağılımı ve yoksulluk çıkmış sorular ve cevapları ara sınav vize final 2013 2014 olarak indirebilirsiniz. Açıköğretim 3 sınıf bahar dönemi dersi gelir dağılımı ve yoksulluk ders notları kitabı ve ünite notları ile çalışmaya başlayabilirsiniz.

Geçmiş yıl sınav soruları bu dersi vermenizde size yardımcı olacaktır. Düzenli bir çalışma sonunda ara sınav ve finallerde güzel notlar alabilirsiniz. Sonuçta çalışan biri için geçilmeyecek ders yoktur.

aöf sınav soruları
Önce bahar dönemi ara sınav soruları bu konudan ulaşabilirsiniz aynı zamanda bahar dönemi final soruları konusundan dönem sonu cevapları ile birlikte indirebilirsiniz. Yanıtlarınızı kontrol etmek için cevap anahtarından ÇEK302U koduna bakmanız lazım. Kolay bir derstir sizi çok zorlamayacaktır.

Gelir dağılımı ve yoksulluk sorununa verilen önem, toplumsal ve siyasal koşullara bağlı olarak değişim göstermesine rağmen, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin ve yoksulluğun nasıl giderileceği konusu tarihin her döneminde gerek iktisat politikalarının ve gerekse de sosyal politikaların temel konularından birisi olmuştur.

Gelir dağılımı ile ilgili temel kavramlar, gelir dağılımının teorik analizi, gelir eşitsizliklerinin ölçülmesi, ekonomik kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye’de gelir dağılımı ve yoksulluk, yoksullukla mücadele politikaları gibi gelir dağılımı ve yoksulluk literatürünün temel konularını uzaktan öğretim metotlarına uygun olarak aktarmayı amaçlayan bu kitapta, konuların teorik kısımları mümkün olduğunca sade bir anlatımla verilmeye çalışılmıştır.

Öğrencilerin iktisat derslerinde aldıkları temel bilgilere dayanan bu teorik açıklamalar; güncel haber, yorum ve makalelerden derlenen Yaşamın içinden ve Örnek Olay kısımları ile desteklenmiş, teorik bilgilerin pratik ile uyumu gösterilmeye çalışılmıştır.

Örnek sorulardan biri; Karl Marx, teknolojik gelişme ve artan makineleşme sonucu işsiz kalan bazı çalışanları hangi kavramla açıklamaktadır?
a. Hegemonya
b. Gizli işsizlik
c. Yedek işçi ordusu
d. Artık değer
e. Doğal işsizlik

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.