AÖF İlk Müslüman Türk Devletleri Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açıköğretim 1 sınıf dersi AÖF İlk Müslüman Türk Devletleri çıkmış sorular ve cevapları ara sınav, final 2013 2014 2015 olarak indirebilirsiniz. Bahar dönemi İlk Müslüman Türk Devletleri dersi sınav soruları kontrol etmek için TAR110U ders koduna bakmalısınız.

AÖF İlk Müslüman Türk Devletleri ders notları kitabını PDF olarak indirebilirsiniz. Konular temel bakımın planlanması, yaşlılarda kazalardan korunmak için çevrenin düzenlenmesi, meşguliyet tedavisi, davranış tedavisi gibi üniteler yer almaktadır. Hazırlanmış ders notları var ise çalışmalarınız daha da kolaylaşır. Böylece sınavlarda başarı oranınız artar kolayca her iki sınavı da verebilirsiniz.

aöf sınav soruları
İlk Müslüman Türk Devletleri ara sınav soruları bu konudan,
İlk Müslüman Türk Devletleri final soruları buradan indirebilirsin.

Kitap sekiz üniteden oluşmaktadır. ilk ünitede, Hz. Peygambere atfedilen Türklerden bahseden hadislerin kritiğinden başlayarak Hulefa-i Râşidîn, Emevi ve Abbasî dönemlerindeki Türk Arap ilişkileri, Maveraünnehr’de İslamı kabul eden ilk Türk hanedanları ve Türklerin islam dinini kabul ediş sebepleri anlatılmaktadır.

İkinci ünitede, Maveraünnehr dışında Mısır ve Suriye’de Abbasîlerin valileri iken ortaya çıkan iki Müslüman Türk hanedan olan Tulunîler ve ihşidiler ile Doğu Avrupa’da idil havzasında kurulan ve en erken tarihli Müslüman Türk devleti olan idil Bulgarları Devletinin tarihi konu edilmiştir.

Örnek soru; Türklerin desteğiyle Müslüman Arapların Çinlilere karşı zafer kazandıkları ve Türklerin İslamiyeti kabul etmelerine zemin hazırlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dandanakan Savaşı
b. Malazgirt Savaşı
c. Nihavend Savaşı
d. Büyük Zap Suyu Savaşı
e. Talas Savaşı

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.