AÖF İslam Hukukuna Giriş Çıkmış Sorular ve Cevapları

İlahiyat bölümü aöf islam hukukuna giriş çıkmış sorular ve cevapları ara sınav final 2013 2014 indir. Ayrıca PDF ders kitabından konu özetleri çıkartabilirsiniz böylece İslam hukukuna giriş ders notları kaynağınız olur.

Açıköğretim ilahiyat bölümü 1 sınıf derslerinden İslam hukukuna giriş bahar dönemi vize ve dönem sonu sınavlarında karşınıza çıkacaktır. Size yardımcı olacak video anlatımları da izleyebilirsiniz. Dağıtılan ders kitapları sınav hazırlığından size yeterli olacaktır.

İslam hukukuna giriş ara sınav sorularına çalıştıktan sonra İslam Hukukuna Giriş final soruları ve cevaplarına bakabilirsiniz.

aöf sınav soruları
İslam hukuku adıyla tanınan fıkıh, Kur’an ve Sünnet temeli üzerine eskiden fukaha/fakihler diye bilinen İslâm hukukçuları tarafından rasyonel yöntemlerle kurulmuş bir yapıyı ifade eder. Bu yönüyle fıkıh kaynağı ve ana malzemesi itibariyle vahiy, fakat vahiy kaynaklı bu kaynak ve malzemenin işlenmesi ve bunlardan hayatın her alanını kuşatacak iç ve dış tutarlılığa sahip sistematik bir yapı üretilmesi itibariyle beşer ürünüdür. Fıkhın onda dokuzunun beşer sözü olduğu tesbiti bu gerçeği ifade eder.

Vahiy kaynaklı olan bu hukukun kimi batılı araştırmacılar tarafından bir hukukçular hukuku olarak nitelendirilmesi de bu çerçevede anlaşıldığı zaman doğru kabul edilebilir. Gerçekten de İslâm hukukçuları bir ibadet aşkıyla sergiledikleri olağanüstü titiz, dikkatli, özverili ve ciddi bir çabayla, uzun sayılmayacak bir süreç içerisinde İslâm hukukunu son derece tutarlı bir içerikle sistemleştirmeyi başarmışlardır.

Örnek soru; Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?
a. Hem dünyevi hem uhrevi yaptırım araçlarına sahip olması
b. Yasama yetkisi kullanılarak oluşturulması
c. Kişisel ictihad yöntemiyle geliştirilmesi
d. Meseleci (kazuistik) yöntemin hâkim olması
e. İlahi iradeye dayalı olması

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.