AÖF Kültürel Miras ve Turizm Bölümü

AÖF kültürel miras ve turizm bölümü nasıl, iş olanakları, 1-2 sınıf dersleri ve ders notları kitabı gibi Açıköğretim 2 yıllık önlisans programı hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak, turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir.

AÖF Kültürel Miras ve Turizm Dersleri
Güz ve bahar döneminde sorumlu olacağınız kültürel miras 1 sınıf dersleri 3. ve 4.yarıyıldaki kültürel miras 2 sınıf dersleri ile sınavda sorumlu tutulacağız ders ve kredileri öğrenebilirsiniz.

aöf kültürel miras ve turizm
Programın Hakkında Bilgiler
Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Bu kişilerin uzaktan öğretim yoluyla bilgi gereksinimlerinin giderilmesi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara eğitim olanağın sağlanması amaç edinilmiştir.

Kimler Kayıt Yaptırabilir?
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden 140 ve daha yukarı puan alan kişiler başvuru yapabilir. Kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.

Çıkmış Sorular ve Ders Notları
Tüm geçmiş yıl soruları için AÖF çıkmış sorular ve cevapları bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ders notları için çalışmalarımız devam ediyor hazırlandıkça konumuzdan paylaşacağız. Şimdilik PDF ders kitaplarından çalışabilirsiniz.

Kültürel miras ve turizm mezunları ne iş yapar
- Turizm alanında kültürel mirasın önemini kavrar ve güncel konuları yorumlar,
- Kültürel mirasın yönetimi ve korunması ile ilgili temel ilkeleri, tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde tanır,
- Arkeolojik, doğal ve tarihi güzellikleri içeren miras kavramının anlam ve değerlerinin çokluğunu açıklar,
- Kültürel mirasın anlamı ve yönetimi üzerindeki sorunlarda arabuluculuk rolünü üstlenen uzman değerlerinin ve bilgisinin kullanımının önemini kavrar,
- Eğitim, medya ve turizm alanlarında kültürel mirasın kullanımının önemini kavrar,
- Kültürel miras alanlarına ve tarihsel çevreye ilişkin sosyal sorunlar üzerinde yorum getirir,
- Araştırma, sergileme, müzecilik, küratörlük gibi alanların ve sanat eserlerinin yorumlanmasında toplum katılımı konularını kavrar,
- Kültürel miras ve bellekte iletişim teknolojilerinin önemini ve ilgili yöneticilerin sorumluluklarını ve rolünü anlar,
- Mirasın yorumlanmasında ve yönetiminde disiplinler arası çalışma anlayışının önemini kavrar,
- Turizm ve medyayı çevreleyen güncel konuları, tarih, arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi bilimleri açısından yorumlar.

Kültürel miras ve turizm iş olanakları
Bölüm mezunları sivil toplum kuruluşları, seyahat, ulaştırma, turizm, konaklama ile ilgili sektörlerde iş imkanı bulabilir, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, profesyonel turist rehberliği yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği kursları tamamlayarak belge alabilirler.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.