AÖF Proje Yönetimi Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açıköğretim 1 sınıf dersi AÖF proje yönetimi çıkmış sorular ve cevapları ara sınav, final 2013 2014 olarak indirebilirsiniz. Bahar dönemi proje yönetimi dersi sınav soruları kontrol etmek için İKT102U ders koduna bakmalısınız.

AÖF proje yönetimi ders notları kitabını PDF olarak indirebilirsiniz. Konular temel bakımın planlanması, yaşlılarda kazalardan korunmak için çevrenin düzenlenmesi, meşguliyet tedavisi, davranış tedavisi gibi üniteler yer almaktadır. Hazırlanmış ders notları var ise çalışmalarınız daha da kolaylaşır. Böylece sınavlarda başarı oranınız artar kolayca her iki sınavı da verebilirsiniz.

Öncelikle proje yönetimi ara sınav soruları indiriniz, daha sonra dönem sonu için Proje yönetimi final soruları konumuza bakabilirsiniz.
aöf sınav soruları
1. ünitede, proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulmuştur. Proje ve sürekli faaliyet arasındaki farklılık vurgulanmış, proje tiplerine göre projelerin sınıflandırılması yapılmıştır.

2. ünite, proje yönetimi bilgi alanlarına ayrılmıştır. Bilgi alanlarıyla proje süreç grupları arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Proje yönetim süreçlerinin proje tiplerine göre farklılaşan gereklilikleri ana hatlarıyla incelenmiştir.

İzleyen ünitelerde Başlangıç, Planlama, Yürütme, izleme ve Kontrol ile Kapanı ş süreçleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu yapılırken her bir sürecin alt süreçleri, girdileri ve çıktıları ile süreç boyunca yararlanılan araç ve teknikler konusunda okuyucunun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Örnek soru; Aşağıdakilerden hangisi B tipi bir projede yapılması isteğe bağlı olan bir süreçtir?
a. Proje önerisi hazırlama
b. Planlama toplantıları düzenleme
c. Proje önerisinin onaylanması
d. Proje süresince durumun raporlanması
e. Sunulabilir çıktıların onaylanması

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.