AÖF Siyasi Tarih 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açıköğretim Uluslararası İlişkiler bölümü 1 sınıf dersi AÖF siyasi tarih 2 çıkmış sorular ve cevapları ara sınav, final 2013 2014 olarak indirebilirsiniz. Bahar dönemi temel bakım hizmetleri dersine ait soruların cevaplarını TAR120U ders kodu ile kontrol edebilirsiniz.

Siyasi tarih 2 ders kitabını PDF olarak indirebilirsiniz. Konular temel bakımın planlanması, yaşlılarda kazalardan korunmak için çevrenin düzenlenmesi, meşguliyet tedavisi, davranış tedavisi gibi üniteler yer almaktadır. Hazırlanmış ders notları var ise çalışmalarınız daha da kolaylaşır. Böylece sınavlarda başarı oranınız artar kolayca her iki sınavı da verebilirsiniz.

Öyle bir ders ki her konudan soru gelebilir. Bu yüzden ders kitabından çok iyi çalışmalısınız. Tarih ile iç içe olduğu için önemli konuları ve gelişmeleri bilmelisiniz.

aöf sınav soruları
Siyasi tarih 2 ara sınav soruları ve Siyasi tarih 2 final soruları konularından indirebilirsiniz. Dersler sınav kitapçığı olarak eklenmiştir.

Toplam 8 üniteden oluşmaktadır. Bahar dönemi ara sınav da ilk 4 üniteden sorumlu olacaksınız. Final sınavında ise 8 ünitenin tamamından soru gelecektir.

Ders kitabınızı çalıştığınızda göreceksiniz ki Uluslararası ilişkiler disiplini dünya siyasi tarihini anlayabilmek, analiz edebilmek ve dersler çıkarabilmek üzerine kuruludur. Günümüze ilişkin politikaları anlamak, değerlendirmek ve geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunabilmek için tarih bilmek son derece kıymetlidir.

Başta Uluslararası Politika, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası ilişkiler Kuramları olmak üzere disiplinin tüm dalları, olayların tarihsel gelişimini kavramaya dayalıdır. Dolayısıyla, uzaktan öğrenme tasarım ilkelerine göre hazırlanan ve kendi kendine öğrenmeyi kolaylaştıran yapısıyla kitabınız, alan çalışmalarınızda başlıca kaynaklarınızdan biri olacaktır.

Örnek soru; Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ekonomik bunalımının yol açtığı sonuçlardan biri değildir?
a. Milletler Cemiyeti’nin kurduğu uluslararası sistemin sorgulanması
b. Liberal demokrasiye olan güvenin sarsılması
c. Avrupa Birliği’nin kurulması yönünde çalışma başlatılması
d. Avrupa’da totaliter rejimlerin kurulması
e. Silahlanmanın yeniden başlaması

Son konular :

1 yorum :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.