AÖF Türk İslam Edebiyatı Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açıköğretim Fakültesi 1 sınıf İlahiyat bölümü dersi AÖF Türk İslam Edebiyatı çıkmış sorular ve cevapları ara sınav, final 2013 2014 olarak indirebilirsiniz. Bahar dönemi Türk İslam Edebiyatı dersine ait soruların cevaplarını FİN104U ders kodu ile kontrol edebilirsiniz.

Türk İslam Edebiyatı ders notları kitabını PDF olarak indirebilirsiniz. Konular temel bakımın planlanması, yaşlılarda kazalardan korunmak için çevrenin düzenlenmesi, meşguliyet tedavisi, davranış tedavisi gibi üniteler yer almaktadır. Hazırlanmış ders notları var ise çalışmalarınız daha da kolaylaşır. Böylece sınavlarda başarı oranınız artar kolayca her iki sınavı da verebilirsiniz.

Türk İslam Edebiyatı ara sınav soruları vizede çıkanlar içindir, dönem sonuna ait olanları indirmek için Türk İslam Edebiyatı final soruları konusuna bakabilirsiniz.

aöf sınav soruları
Toplam 10 üniteden oluşmaktadır. Bahar dönemi ara sınav da ilk 5 üniteden sorumlu olacaksınız. Final sınavında ise 10 ünitenin tamamından soru gelecektir.

Ön lisans öğrencilerine hitap eden elinizdeki kitapta Türk-İslam edebiyatı hemen bütün yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. Birinci ünitede din edebiyat ilişkisi incelenmiş, Türk-İslam edebiyatının kapsamı ve diğer bilim dallarıyla irtibatı anlatılmıştır. İkinci ünitede Türk-İslâm edebiyatının kaynakları bütün yönleriyle incelenmiştir.

Bu ünitede önce Türk-İslam edebiyatına konusunu ve özelliklerini veren kaynaklar tanıtılmış, sonra metinlerinin kaynakları çalışmalarında başvurulacak kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü ünitede Türk-İslam edebiyatında kullanılan nazım şekilleri, vezinler, eski Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan aruz kalıpları ve kafiyeler örneklerle anlatılmıştır.

Dördüncü ünitede Türk-İslam edebiyatında çoğunlukla başvurulan edebî sanatlar, belagat ve unsurları tanıtılmış, edebiyat-sanat ilişkisi üzerinde durulmuştur. Beşinci ünitede Türk-İslam edebiyatı tarihinin XV. yüzyıla kadar seyri hakkında bilgi verilmiş, Türklerin Müslüman olduktan sonra meydana getirdikleri ilk eserlerin ortak özellikleri ana hatlarıyla aktarılmıştır.

Örnek soru; Türk-İslâm edebiyatı hangi dönemde klasik hâle gelmiştir?
a. Babürlüler Dönemi
b. Selçuklular Dönemi
c. Osmanlılar Dönemi
d. Karahanlılar Dönemi
e. Beylikler Dönemi

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.