AÖF Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler Çıkmış Sorular

Açıköğretim AÖF sosyolojide yakın dönem gelişmeler çıkmış sorular ve cevaplarıyla indirebilirsiniz. Ders notları özetleri ile çalışırken ara sınav ve final soruları 2013 2014 bahar dönemi sınavlarında size fayda sağlayacaktır.

3. sınıf sosyoloji dersinin cevaplarını kontrol etmek için cevap anahtarından SOS302U ders koduna baklamınız lazım. Her yıl gerçekleşen gerek güz dönemi gerek bahar dönemi sınavlardın geçmiş yıl sınav soruları karşımıza çıkmaktadır. Kredili sistem ile birlikte daha çok önem taşıyan sorular dersleri geçmemiz için bize katkı sağlayacaktır.

aöf sınav soruları
Sosyolojide yakın dönem gelişmeler, sosyolojik araştırmalara sağlayacağı katkıları açıklamak. Düşünümsellik incelenen olay veya olguyla ilgili her türlü ayrıntıyı sürekli geri dönüşler yaparak düşünmek anlamında kullanılır. Ders kitabından alınan 2 farklı 1.ünite sorusu ile sizi test etmek istiyoruz.

Bourdieu’nun, önerdiği yöntemi uygularken veya anlatırken sık sık önceki örneklerine dönerek hatırlatmalar ve tekrarlar yapmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Tekrara düşmek kaçınılmaz bir durumdur ve bunu avantaja çevirmek gerekir.
b. Tekrara düşmek üzerinde çok çalışılarak giderilecek bir yanlışlıktır.
c. Tekrar ve hatırlatmalar öğrenmeyi kolaylaştırır ve araştırmayı güçlendirir, okuyucu ya da dinleyicinin sözü edilen her şeyi bildiğini veya o konuya dair bir önbilgisi olduğunu varsayamayız.
d. Karşınızdaki kişi anlatacaklarınızla ilgili önceden bilgi sahibi olmalıdır, geriye dönük hatırlatmalar yaparak vakit kaybetmemek gerekir.
e. Sürekli tekrarlar yoluyla totoloji yapmak öğreticidir.

Dersin ara sınav soruları için tıkla | Dersin final soruları için tıkla

Aşağıdakilerden hangisi düşünümsellikle ilgili doğru tanımlardan biridir?
a. Düşünümsellik pratik ve kuramdan yalnızca birisine odaklanmaktır.
b. Düşünümsellik pratik ve kuram arasındaki dönüşümlü süreçtir.
c. Düşünümsellik incelenen olay veya olgunun kavramsallaştırılması sürecidir.
d. Düşünümsellik bir alanda başarıya ulaşmak için elde edilmesi gereken yetidir.
e. Düşünümsellik araştırmacının ele aldığı konu hakkında yargılarını şekillendiren pratik bilgilerin tümüne verilen addır.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.