AÖF Psikolojiye Giriş Çıkmış Sorular

AÖF psikolojiye giriş çıkmış sorular ve cevapları, ders notları kadar etkilidir. Kitabınızdan çalışmaya başlarken bir yandan da ara sınav ve final sorularına göz atın. Sorular PDF formatında eklenmiştir.

Bu dersin kodu PSİ101U olarak belirtilmiştir. Cevap anahtarından bu numaraya bakarak yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Psikolojiye giriş dersi sosyal hizmetler 1.sınıf güz dönemi dersidir. Bu dersten sadece güz dönemi vize ve dönem sonu sınavlarında sorumlu olacaksınız.

Psikolojiye giriş ara sınav soruları için tıklayınız.
Psikolojiye giriş final soruları için tıklayınız.

Geçmiş yıl sınavlarında çıkmış sorulardan birkaç tane örnek.

Aşağıdakilerden hangisi "ampirik" bilgiyi ifade eder?
A) Sezgilerle algılanabilen bilgi
B) Duyularla algılanabilen, deneyimlenebilen bilgi
C) Sübjektif bilgi
D) Sistematik bilgi
E) Geçici bilgi


Deneysel çalışmalarda kullanılan “rastgele tahsis” tekniği aşağıdakilerden hangisini sağlamayı amaçlar?
A) Dış güvenilirlik
B) Kavramsal güvenilirlik
C) Ölçümsel güvenilirlik
D) Ölçümsel duyarlılık
E) İçsel güvenilirlik

Psikolojide kuramların rolü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuramlar değişmez kurallardır.
B) Kuramlar bir olgu veya olgular arasındaki ilişkileri sistematik biçimde anlatır.
C) Kuramlar genelleştirilmiş bilgilerdir.
D) Kuramlar yeni araştırmalarda hipotezlerin oluşturulmasında yol gösterir.
E) Bilim kuramların sürekli test edilip desteklenmesi veya çürütülüp değiştirilmesi ile ilerler.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.