2014-2015 Bahar Dönemi AÖF Muafiyet ve Ders Transferi

Daha önceki yazılarımızda Açıköğretim Fakültesinin muafiyet hakkı verdiğini anlatmıştık. AÖF muafiyet kapsamına giren dersler ise şu şekilde;

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 – 2, Türk Dili 1 – 2, Yabancı Dil 1 – 2, Temel Bilgi Teknolojileri 1 – 2 dersleri için 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi için muafiyet başvuruları 26 Ocak – 13 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır.

1. AŞAMA: http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Girişi linkinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak Muafiyet İşlemleri menüsünde ilgili alanları 26 Ocak – 13 Şubat 2015 tarihleri arasında doldurarak internet başvurusunu tamamlamalıdır.

2. AŞAMA: Muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerini 26 Ocak – 13 Şubat 2015 tarihleri arasında AÖF Bürosuna teslim etmelidir. Muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgeleri teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencinin ders transferi ve muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ders transferi ve muafiyet işlemleri için gerekli belgeler
  • Diploma aslı ya da onaylı fotokopisi,
  • Geçici mezuniyet belgesinin aslı,
  • Mezuniyet tarihini gösteren onaylı transkript (Not durum belgesi)
Bu belgelerinden herhangi biri işinizi görecektir.
  • Onaylı transkript (Not durum belgesi)
- Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
- Kayıtlı, kaydı silinmiş, lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları’nı kabul etmiş sayılır.

6353 ve 6569 Sayılı Kanun Kapsamında Af Başvurusu ile 2014-2015 Öğretim Yılında kayıt yaptıran/yaptıracak öğrenciler için muafiyet duyurusu daha sonra bu sayfada yayınlanacaktır.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.