AÖF Türk Vergi Sistemi Çıkmış Sorular

AÖF Türk vergi sistemi çıkmış sorular ve cevapları PDF olarak 2013, 2014 yılından başlayarak ara sınav ile final şeklinde indirebilirsiniz. MLY201U ders kodundan cevap anahtarına bakarak yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz. Vize sınav soruları ile dönem sonuna ait olanları aynı anda çalışınız çünkü iki farklı sınav da olsa konular ortaktır.

Açıköğretim Fakültesi 4.sınıf dersi, Türk vergi sistemi ders notları özetleri size çalışmalarınızda kolaylık sağlar, ayrıca konu anlatım videolarını da TRT Okul sitesinden izleyebilirsiniz. Ders kitabınızdan üniteleri özetleyerek çalışın sınav haftası bu notları tekrarlarsınız.

Türk vergi sistemi çıkmış sınav soruları için tıklayınız

Çıkmış sorulara bunlar yine çıkar diyerek çalışmaktansa hangi konulardan ağırlıklı olarak sorulmuş bunu öğrenin. Eğer sınava az bir zaman kalmış ise tüm soruları ezberleyerek çalışmalısınız. 2015 ara sınava ait çıkmış sorular üzerinde cevaplı şekilde çalışabilirsiniz.

1. Gelir vergisinin konusuna giren kaç tür kazanç tipi vardır?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

2. Özel Tüketim Vergisi Kanunu Türkiye’de hangi yılda kabul edilmiştir?

A) 1992
B) 1997
C) 2002
D) 2007
E) 2012

3. Adi komandit şirkette komandite ortakların payı aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi kapsamında gelir vergisine tabi tutulmaktadır?

A) Zirai kazanç
B) Ücret
C) Ticari kazanç
D) Menkul sermaye iradı
E) Serbest meslek kazancı

4. Gelir Vergisi Kanunu aşağıdaki kazanç türlerinden hangisi için tahakkuk esasını benimsemiştir?

A) Ücret
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Menkul sermaye iradı
D) Ticari kazanç
E) Serbest meslek kazancı

5. Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef olarak gelir vergisine tabidir?

A) Belli ve geçici bir iş için Türkiye’de bulunanlar
B) İkametgahı Türkiye’de olanlar
C) Türkiye’de beş ay oturanlar
D) Hastalık nedeniyle Türkiye’de bulunan yabancılar
E) İstirahat için Türkiye’ye gelenler

6. İşletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri aşağıdaki defterlerden hangisini tutmakla yükümlüdür?

A) Yevmiye defteri
B) Büyük defter
C) Envanter defteri
D) İmalat defteri
E) İşletme defteri

7. Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından yararlanamaz?

A) Simitçi
B) İşportacı
C) Kasap
D) At arabacısı
E) Hamal

8. Bir dükkânı olmaksızın gezici olarak çalışan ve çilingirlik yapan Ahmet Bey, her açtığı kapı için 20 lira kazanıyorsa, stopaj yükümlülüğü olan kişilere ait 5 kapı açtığı takdirde kendisinden yapılacak stopaj tutarı kaç lira olacaktır?

A) 25
B) 20
C) 15
D) 10
E) 5

9. Zirai faaliyetin yapıldığı işletmeyi işleten kişiye ne ad verilir?

A) Esnaf
B) Tüccar
C) İşletmeci
D) Çiftçi
E) Irgat

10. Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğe göre, zirai kazanç sahiplerinin normal ödeme zamanı yerine, Kasım ve Aralık aylarında ödeme yapabilmeleri için zirai kazançlarının toplam gelirlerine oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

A) 75
B) 60
C) 50
D) 25
E) 10

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.