AÖF Ceza Muhakemesi Çıkmış Sorular

Adalet 2.sınıf derslerine ait soru paylaşımlarına devam ediyoruz. Şimdi ceza muhakemesi çıkmış sorular ve cevapları var. Elinizde yararlanabileceğiniz ceza muhakemesi ders notları varsa kitabınızla birlikte çalışın.

2.sınıf dersleri biraz ağır olduğu için yardımcı kaynaklardan faydalanın. Ara sınav kitapçıklarına bakarken finallere de aynı anda bakın. Ne kadar çok soruya çalışırsanız avantajınızadır.

Ceza muhakemesi soruları için tıklayın.
HUK204U kodu ile cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edin.

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lehe kanunun uygulanması
B) Derhal uygulanma
C) Aleyhe kanunun uygulanması
D) Ülkesellik
E) Kişisellik

Vatana ihanet suçundan Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını yargılamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D) Danıştay
E) Sayıştay

Gece vakti devriye gezen kolluk görevlileri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yürütür?

A) Bastırıcı
B) Adli
C) Önleyici
D) Suça ilişkin
E) Delil elde etmeye yönelik

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.