AÖF Din Sosyolojisi Çıkmış Sorular

Din sosyolojisi dersi çıkmış soruları ve cevapları PDF olarak çalışabilirsiniz. Ders notları için kitabınızdan faydalanabilir veya öğrenci arkadaşlarımızın hazırladığı ünite özetlerinden faydalanabilirsiniz.

Geçmiş yıl sınavlarından 2014 senesine ait ara sınavda çıkmış soruları örnek olarak gösterdik. Tamamını 2013 yılıyla birlikte indirebilirsiniz. Cevap anahtarından dersin kodu İLH2008. Bu ders ilahiyat bölümü bahar dönemi sınıf dersidir.

Din sosyolojisi çıkmış sınav soruları için tıklayın.

Sosyal gözlemin temelde yapıldığı iki şekil aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) Dolaylı ve dolaysız
B) Dolaysız ve vasıtasız
C) Dolaylı ve bağımsız
D) Dolaylı ve vasıtalı
E) Dolaysız ve doğrudan

Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarıyla Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve Emile Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp
B) Prens Sabahattin
C) Celal Nuri
D) Mehmet İzzet
E) Necmeddin Sadık

Toplumun, devletin, kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini, yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan Toplumsal Değişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrimci
B) Organizmacı
C) Modernleşmeci
D) Yapısal-İşlevsel
E) Diyalektik

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.