AÖF Sosyal Sorunlar Çıkmış Sorular ve Cevapları

Sosyal sorunlar dersine ait çıkmış soruları ve cevaplarını indirebilirsiniz. Derse hazırlanırken sorulardan ve ders notlarından olduğunca çok faydalanın çünkü bu ikisi sınavları geçmenizde çok önemli kaynaklardır.

Örnek; İnsanlara gelir güvencesi sağlayan, eğitim, sağlık ve konut hizmeti sunmak durumunda olan devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk devleti
B) Liberal devlet
C) Faşist devlet
D) Sosyal refah devleti
E) Monarşist devlet

Sosyal sorunlar çıkmış sorular için tıklayın.
SOS116U dersin kodudur.

Türkiye’de işsizlikle ilgili en kapsamlı bilgilerin sağlandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TÜSİAD
B) İGE
C) TÜİK
D) ÇSGB
E) UNDP

Kendi isteği dışında işsiz kalan ve cari ücret düzeyindeki bir işte çalışmaya razı olmasına rağmen iş bulamayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapısal işsizlik
B) Konjonktürel işsizlik
C) Gayri iradi işsizlik
D) İradi işsizlik
E) Arızi işsizlik

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.