İlahiyat Hadis Çıkmış Sorular ve Cevapları

AÖF İlahiyat 2 sınıf hadis dersi çıkmış ara sınav ile final sorularına sitemizden ulaşabilirsiniz. İLH2006 kodu olan dersin cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bahar döneminde gireceğiz ara sınav ve dönem sonu öncesi bu sorulara çalışın. Ayrıca hadis ders notları gibi yardımcı kaynaklara da kesinlikle bakın. Zaten bir öğrenci sınava ders kitabı ve çıkmış sorular ile hazırlanıyor bunların yanında alternatif kaynak üretirseniz bu avanjatınıza olur.

2013 yılı sınavına ait çıkmış sorulardan birkaç tanesini seçtik, diğer tüm soruları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Hadis çıkmış sınav soruları için tıklayın.

Allah Resulü ile ilgili olarak Kur’an’da emredilen hususlardan olan "ittiba" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Hz. Peygamber’in ailesine saygı duymak
B) Hz. Peygamber’i tenkit etmek
C) Hz. Peygamber’in emir ve yasaklarını ezberlemek
D) Hz. Peygamber’i birebir örnek alarak O’na uymak
E) Hz. Peygamber’e dostluk etmek

Aşağıdakilerden hangisi hadislerde görülen ihtilafların giderilmesinde uygulanan bir yöntemdir?

A) Tatbik
B) Vürud
C) Tedvin
D) Delalet
E) Tevakkuf

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş dönemde yaygın hale getirilen sünnet anlayışını en iyi şekilde betimler?

A) Sahabeye ait sözlerin sünnetin kapsamından çıkarılması
B) Sünnetin hayata aksettirilmesi mümkün olmayan bir ilkeler bütünü olarak algılanması
C) Sünnet kavramının bid’at kavramının zıttı olarak ele alınması
D) Hz. Peygamber’in ahlaki vasıflarının sünnet kabul edilmemesi
E) Sünnetin vahiy kaynaklı olduğuna inanılması

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.