Sosyal Psikoloji 2 Çıkmış Sorular

Açıköğretim sosyal psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Sosyal psikoloji II dersine ait birçok ders notları, ünite özetleri mevcuttur bunları araştırarak çıkmış sorular pekiştirin.

Önceki yıl çıkan soruların bahar döneminde gireceğiniz sınavda tekrar çıkabilir. Şimdi size birkaç örnek soru göstereceğiz. 2014 ara sınavına ait sorulardır. Tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yol-amaç modeline göre, kararları vermeden önce astların fikirlerine başvuran lider türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönlendirici lider
B) Otoriter lider
C) Katılımcı lider
D) Karizmatik lider
E) Kulüp yönetimi liderliği

Sosyal psikoloji 2 çıkmış sorular için tıklayın.
Cevaplarınızı kontrol etmek için cevap anahtarından PSİ202U koduna bakınız.

Grup kompozisyonuyla ifade edilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup üyelerinin homojen ya da heterojen oluşu
B) Grubun ne düzeyde büyük olduğu
C) Grupta normların nasıl oluştuğu
D) Grubun devamlılığı
E) Grubun temel değerlerini ifade etme

Önyargıların oluşumundaki ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel saldırı
B) Psikolojik düşmanlık
C) Yansıtma eğilimi
D) Sosyal kategorizasyon
E) O toriteryen kişilik oluşturma

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.