Ticaret Hukuku Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açıköğretim Fakültesi dersi ticaret hukuku çıkmış ara sınav ile finalleri cevapları ile birlikte PDF olarak indirebilirsiniz. Ticaret hukuku ders notları kitabı ve çıkmış sorular bu dersi geçmenizde yeterli olacaktır.

Sorular öyle çok zor değil dersin kendisi de öyledir. Örneğin sizler için 2014 ara sınavda soruların 3 adet soruyu örnek olarak seçtik. Konuları çalışan bir öğrenci bu soruları çok rahatça cevaplayabilir. Adalet bölümü 2.sınıf dersi olduğu gibi diğer programlarda da bahar döneminde okutulmaktadır.

Ticaret hukuku soruları için tıklayın.
HUK208U kodu ile cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

A) İflasa tabi olma
B) Basiretli bir işadamı gibi davranma
C) Ücret ve faiz isteme
D) Ticaret Bakanlığından izin alma
E) Fatura düzenleme

Markalar aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisine konu olamaz?

A) Rehin
B) Lisans
C) Satış
D) Finansal kiralama
E) Haciz

Bir tür ticari vekil durumunda bulunan, sürekli olarak, ticari işletme sahibi işvereni temsilen, işletme dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı, belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişiye ne ad verilir?

A) Ticari vekil
B) Ticari temsilci
C) Pazarlamacı
D) Acente
E) Simsar

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.