AÖF İcra İflas Hukuku Çıkmış Sorular

İcra iflas hukuku çıkmış ara sınav final sorularını PDF olarak indirebilirsiniz. Dersi geçmek için güncel ders notları ve kitabınızdan olduğunca yararlanmanız gerekecektir. 2014 yılından birkaç örnek soruyu konuya ekledik.

Adalet bölümü 2 sınıfta sorumlu olacağınız bu dersi sadece çıkmış sorular ile geçmeniz pek mümkün değil. Bu yüzden yardımcı kitap, ünite özetleri, konu anlatımları gibi birçok kaynağa başvurmanız gerekecektir.

İcra iflas hukuku sınav soruları için tıklayın.
HUK206U kodu ile cevapllarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir mahkeme kararının gönüllü olarak yerine getirilmemesi durumunda başvurulan takip yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudan doğruya iflas
B) İlamlı icra
C) Külli tasfiye
D) İlamsız icra
E) Takipli iflas

Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yargı çevrelerinde icra mahkemesinin görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?

A) Bölge adliye mahkemesi
B) Sulh ceza mahkemesi
C) Sulh hukuk mahkemesi
D) Asliye hukuk mahkemesi
E) Asliye ticaret mahkemesi

Genel haciz yoluyla takibin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altın, gümüş gibi kıymetli mallar
B) Bir malın teslimi borcu
C) Para ve teminat alacakları
D) Çocuk teslimi
E) Bir işin yerine getirilmesi

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.