AÖF Kültür Tarihi Çıkmış Sorular

Kültür tarihi çıkmış sorular ve cevapları bahar döneminde gireceğiniz ara sınav ile final sınavında size katkı sağlayacaktır. Kültür tarihi ders notları gibi kaynakları da sorularla birlikte çalışın.

Çıkmış soru; Aşağıdakilerden hangisi kültürel çatışmaya örnek değildir?

A) Etnik merkezcilik (etnosantrizm)
B) Farklı ırktan insanları küçümseme
C) Farklı kültürden insanları tehlikeli görme
D) Yabancı düşmanlığı
E) İnsanları övme

Kültür tarihi soru ve cevapları için tıklayın.
KÜL102U kodu ile cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edin.

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ edebiyatında çıkış yapan türlerden biridir?

A) Deneme yazıları
B) Roman
C) Seyahatnameler
D) Mizah
E) Latin dili şairleri

Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının tedavi edildiği mekânlara ne ad verilir?

A) Bimarhane
B) Darülhadis
C) Medrese
D) İmarethane
E) Darülkura

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.