İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Soruları

Açıköğretim AÖF insan kaynakları yönetimi çıkmış sorular ve cevaplarını indirebilirsiniz. Geçmiş yıl ara sınavda çıkan sorular tekrar gelebilir aynı şekilde final yani dönem sonu sınavı içinde geçerlidir.

İşletme bölümü bahar dönemi 4.sınıfta bu dersi vereceksiniz. Pazar günkü sınav kitapçığında yer almaktadır. İnsan kaynakları ders notları ve kitabınızdan çalışmalarınıza hız verebilirsiniz. Sorulara da bakmayı unutmayın.

İnsan kaynakları yönetimi soruları için tıklayın.
İŞL402U kodu ile cevap anahtarından yanıtlarınızı kontrol edin.

İnsan kaynağının nasıl elde edileceğine ve bu kaynaktan en etkili biçiminde nasıl yararlanılacağına ilişkin tüm faaliyetleri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takım yönetimi
B) Bilgi yönetimi
C) İnsan kaynakları yönetimi
D) Endüstri yönetimi
E) Lojistik yönetimi

Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?

A) Performans değerlendirme
B) İş analizi
C) Ücret araştırması
D) İş değerlemesi
E) Kişilik testi

Genel olarak bilfiil üretim faaliyetlerine katılan çalışanları tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetenek
B) Çalışan
C) Personel
D) İşgücü
E) Yönetici

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.