AÖF Yatay Geçiş Nasıl Yapılır

Açıköğretim Fakültesi AÖF yatay geçiş 2015-2016 yılı tarihleri ve geçiş koşullarını konumuzdan öğrenebilirsiniz. Yatay geçiş yapılabilecek bölümler ve bu işlemlerin nasıl yapılacağını anlatalım.

Örgün üniversitelerde eğitim gören öğrenciler Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki 2 yıllık veya 4 yıllık lisans bölümlerine yatay geciş yapabilirler.

Açıköğretim Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına 2015-2016 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların işlemleri "İnternet Başvuru" ve "AÖF Bürolarından Kayıt" olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Esaslar

- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,40) olması ve disiplin cezası almamış olması, ayrıca ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir (FF, DZ ve YZ notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz).

- Önlisans diploma programlarına ikinci yarıyıldan, lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay geçiş yapılabilir. Önlisans programlarının son yarıyılına, lisans programlarının ise son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

- Birinci/ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

- Başvurular ilgili fakülteler tarafından değerlendirilerek yatay geçiş kayıt hakkı elde eden öğrencilere bilgi verilir.

Açıköğretime Yatay Geçiş Yapmak İçin Gerekli Belgelerr
1. Dilekçe
2. ÖSYS’ye Girdiği Yıla Ait ÖSYS Sonuç Belgesi
3. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
4. Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı
- Ders İçerikleri
- Not Durum Belgesi
- Disiplin Cezası Alıp, Almadığına Dair Belge
- Dönemler İtibari ile Ders Programı

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde bulunan “EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.”

2015-2016 İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri
İnternet Başvuru Tarihi 14 Eylül 2015 Pazartesi - 16 Eylül 2015 Çarşamba
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi 14 Eylül 2015 Pazartesi - 15 Eylül 2015 Salı
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi 16 Eylül 2015 Çarşamba

ÖNEMLİ: 2015-2016 öğretim yılı için yatay geçiş başvuru tarihleri bu şekildedir. Olası bir tarih değişikliği ve güncel bilgilendirmeler için www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin duyuruları ve açıklamaları takip ediniz.

Öğrenciler, http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden “Yatay Geçiş” bağlantısına tıklayarak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Sistem belirtilen tarihler arasında açık olur, öncesinden işlem yapılamıyor.

Son konular :

2 yorum

Merhabalar, açıköğretim'in 2 yıllık bölümlerinden örgüm öğretim myo bölümlerine geçiş yapılabilinir mi?

Yanıtla

genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor.

Yanıtla

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.