Açıköğretimde Engelli Öğrencilerin Sınavları

Açıköğretim Fakültesinde engelli öğrencilerin sınavları gözetmen eşliğinde yapılır. Engelli öğrenciler AÖF' ün sunduğu bir takım hizmetlerden yararlanır. Sınavlarda bazı sorulardan muaf tutulmaktadırlar.

Engelli öğrencilerin sınavlara kendileri için ayrılmış salonlarda katılabilmeleri için durumlarıyla ilgili Sağlık Raporunun fotokopisini kayıt anında AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Sınavlarda Engelli Öğrencilere Sağlanan Hizmetler

  • Ayakları engelli öğrencilerimiz sınavlara, sınav binalarının giriş katında alınmaktadır.
  • Görme engelli öğrencilerimize sınav sorularını okuyup cevap kağıdını dolduracak görevli verilmektedir. Ayrıca dilekçe ve raporları ile AÖF Dekanlığına başvurmaları halinde sınavlarda büyük puntolu soru kitapçığı ve cevap kağıdı düzenlenir.
  • Ellerini kullanamayan öğrencilerimize sınavda cevap kağıdını işaretleyecek görevli verilmektedir.
  • Yürüme engelli öğrencilerimiz ise engelli öğrenciler için tahsis edilmiş binalarda sınava alınmaktadırlar.
  • Özel engel durumu bulunan (Yaygın gelişimsel bozukluk, Down Sendromlu, Epilepsi vb.) öğrencilerden dilekçe ve raporları ile AÖF Dekanlığına başvurmaları halinde ayrı salonlarda sınava alınmaktadırlar.
  • Sınava yakın bir süreçte sağlık problemi yaşayan (eli veya ayağı kırılan, hamile olan, ameliyat olan vb.) dilekçe ve raporları ile AÖF Dekanlığına başvurmaları halinde durumlarına göre sınava alınmaktadırlar.
  • Sağlık nedeniyle cihaz, ek gıda, ilaç kullanan veya sınav sırasında WC ihtiyacı olan öğrenciler dilekçe ve raporları ile AÖF Dekanlığına başvurmaları halinde durumlarına göre sınava alınmaktadırlar.

Engelli öğrenciler binasında sınava katılmak isterseniz durumunuzu gösteren sağlık raporunuzun fotokopisi ile herhangi bir AÖF bürosuna başvurmanız veya kayıt anında teslim etmeniz gerekmektedir.

Sağlık raporunun fotokopisini vermeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır.

Son konular :

Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.